No4385女神周于希Sally圣诞主题性感红色丝带裹身秀火辣身材诱惑写真90P周于希秀人网

No4385女神周于希Sally圣诞主题性感红色丝带裹身秀火辣身材诱惑写真90P周于希秀人网

 噎膈思食难进口,恶心欲吐不吐奇;吞酸咽下酸津液,吐酸涌出水稀稀。气之愆伏,乘虚入人,而人不能克,百病之所由生。

着其色于舌,是以验舌一法,临症者不可不讲也。 经云∶酸苦涌泄为阴。

二陈甘草与陈皮,半夏茯苓白去皮;痰嗽阵中为上将,添兵减灶有回春。 鹿茸牡蛎赤石脂,研末服之泉可缩。

)岐伯曰∶凡人形盛脉细,少气不足以息者,危;形瘦脉大,而胸中多气者,死。 疸症身黄不雅观,黄汗黄疸许多般;酒谷女劳虽有五,利水和中止两端。

旁之小子曰侧子,土人欲重其斤两,用木坯将侧子敲平于上,然母子之体不相合,故须拣子之少者,又当估去小子,有一两余方可用,若连子而重一两五六钱,更为有力。)血病阴虚昼轻而夜重。

凡舌见白色而干燥,属肺脏火旺者,生金滋水饮加柴胡、黄芩主之。此表邪已解,而寒水之气上逆也。

Leave a Reply